Privacy beleid

1. Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website. Hieronder willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens volgens art. 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de hieronder weergegeven inzameling en verwerking van gegevens is de dienst die wordt vermeld in het impressum.

Gebruiksgegevens

Als u onze website bezoekt, worden op onze server tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens opgeslagen voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Dit gegevensbestand bestaat uit

  • de pagina vanaf waar het bestand werd opgevraagd,
  • de naam van het bestand,
  • de datum en het tijdstip van de opvraging,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • de toegangsstatus (bestand doorgestuurd, bestand niet gevonden),
  • de beschrijving van het type van de gebruikte browser,
  • het IP-adres van de opvragende computer, dat zodanig wordt ingekort dat het niet meer kan worden herleid tot een persoon.

De vermelde protocolgegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

2. Gegevensoverdracht aan derden

Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens door in het kader van een verwerking in opdracht volgens art. 28 AVG aan dienstverleners die ons ondersteunen bij het beheer van onze website en de processen die daarmee samenhangen. Onze dienstverleners zijn tegenover ons strikt gebonden aan richtlijnen en hebben overeenkomstige contractuele verplichtingen. Wij zetten de volgende dienstverleners in: Google Analytics USA en de host van de website.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Gedeeltelijk geven wij persoonsgegevens door aan derde landen buiten de EU. Wij hebben daarbij telkens zorg gedragen voor een gepast beschermingsniveau van de gegevens:

In geval van Google Analytics (VS) volgt een gepast gegevensbeschermingsniveau uit de overeenkomstige deelname aan het Privacy Shield-verdrag (art. 45 lid 1 AVG).

3. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die weer worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die ook na een bepaalde sessie opgeslagen blijven. Cookies kunnen gegevens bevatten, waarmee het gebruikte apparaat kan worden herkend. Gedeeltelijk bevatten cookies echter ook louter informatie over bepaalde instellingen, die niet in verband met een persoon kunnen worden gebracht.

Wij gebruiken op onze website sessiecookies en permanente cookies. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 S.1 lit. f AVG en met het belang om het gebruikersgedrag te optimaliseren en de weergave van onze website aan te passen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies transparant voor u. U kunt cookies bovendien op elk ogenblik verwijderen via de overeenkomstige browserinstelling en zo verhinderen dat cookies worden geplaatst. Gelieve er rekening mee te houden dat onze website dan mogelijk niet optimaal wordt weergegeven en dat enkele functies technisch niet meer ter beschikking staan.

4. Trackingtools

Google Analytics

Om de weergave van onze website af te stemmen op de behoeften, maken wij gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op met behulp van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruikt van cookies die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen en gelezen. Op die manier kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als dusdanig tellen. De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 S.1 lit. f AVG resp. § 15 lid 3 TMG (Duitse telemediawet) en met het belang om te achterhalen hoe vaak onze website wordt opgevraagd door verschillende gebruikers.

De informatie die wordt gegenereerd door het cookie over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij IP-anonimisering hebben ingeschakeld op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google eerst ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS (een gepast gegevensbeschermingsniveau volgens art. 45 lid 1 AVG is voorhanden door de deelname van Google aan het Privacy Shield) en daar eerst ingekort. Wij hebben met Google Inc. (VS) bovendien een contract afgesloten voor de verwerking in opdracht volgens art. 28 AVG. Google zal dus alle informatie alleen strikt doelmatig gebruiken, om het gebruik van onze website voor ons te analyseren en rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten.

U kunt op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de verwerking. Gelieve hiervoor een van de volgende mogelijkheden te gebruiken:

U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.

U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd, en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden doorgestuurd naar Google en worden verwerkt door Google, door de browser plug-in via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en te downloaden en installeren.

U kunt bovendien de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website blijvend verhindert:

Klik hier om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens door Google Analytics.

5. Retargeting Google

Met het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de onderstaande gegevensverwerking:

Wij gebruiken remarketingtechnologieën van Google

Wij gebruiken cross-device remarketingtechnologieën van Google (o.a. Google AdWords), zodat op basis van uw bezoek aan onze website doelgerichte reclame kan worden getoond op andere websites. De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. a VGA.

Hoe werkt remarketing?

Als u onze website bezoekt, is het mogelijk dat Google herkenningstekens voor uw browser of uw eindapparaat opvraagt (bijv. een zog. browser-fingerprint aanmaakt), uw IP-adres analyseert of een herkenningsteken in de vorm van een klein tekstbestand opslaat op uw eindapparaat (bijv. een zog. Third-Party-cookie). Het is bovendien mogelijk dat Google uw bezoek aan onze website met een of meer van deze herkenningstekens verbindt en opslaat om u op andere sites op internet onze reclame te tonen.

De hierboven beschreven herkenningstekens zijn gepseudonimiseerd en kunnen door Google worden gebruikt om uw eindapparaat te herkennen op andere websites. Als u bijv. een site bezoekt die deelneemt aan het display-reclamenetwerk van Google (dus reclame in opdracht van Google inlast), dan kan Google uw eindapparaat en uw browser herkennen aan de hand van bovenvermelde kentekens.

Wij kunnen onze websites bovendien voorzien van zog. „remarketingtags“. Dat betekent dat wij op onze webpagina’s trefwoorden kunnen opnemen, die uitspraken bevatten over de inhoud van de getoonde pagina (zoals product- of dienstverleningscategorieën). De trefwoorden die wij gebruiken, tonen daarbij geen persoonsgegevens, noch gevoelige informatie. Google ontvangt en bewaart deze trefwoorden bij de bovenvermelde herkenningstekens. Als u dus een pagina bezoekt, die wij aan een bepaalde productcategorie hebben gekoppeld, bewaart Google dit trefwoord en wijst er uw herkenningstekens aan toe.

Daardoor kunnen wij Google opdragen om reclame op andere websites weer te geven, gebaseerd op de bij ons bezochte pagina’s. Bezoekt u dus een andere website die deelneemt aan het display-reclamenetwerk van Google, dan kan Google aan de hand van de herkenningstekens en de bij deze herkenningstekens opgeslagen trefwoorden vaststellen of en desg. welke van onze reclame moet worden getoond aan u.

Nadere informatie over de werking van remarketingtechnologieën van Google vindt u op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Wat betekent cross-device remarketing?

Voor zover u zich met eigen inloggegevens aanmeldt bij de diensten van Google, resp. een of meer eigen Google-accounts gebruikt, kan Google de herkenningstekens van verschillende browsers en eindapparaten met elkaar verbinden. Wanneer Google dan een eigen herkenningsteken heeft aangemaakt voor de door u gebruikte laptop, desktop-pc of de door u gebruikte smartphone of tablet, dan kunnen deze herkenningstekens aan elkaar worden toegewezen, zodra u met uw inloggegevens gebruikmaakt of hebt gemaakt van een dienst van Google. Op die manier kan Google onze reclamecampagnes ook buiten de eindapparaten doelgericht uitspelen. Google zal dat evenwel alleen maar doen als u zich in het verleden tegenover Google akkoord hebt verklaard met deze gegevensverwerking.

U kunt instellingen voor reclame doorvoeren

U kunt op elk ogenblik verzet aantekenen tegen deze vorm van reclame. Ga daarvoor naar deze pagina https://support.google.com/ads/answer/2662922 en schakel gepersonaliseerde reclame uit. Gelieve er rekening mee te houden dat deze instellingen mogelijk niet op alle eindapparaten en browsers worden herkend. Meer informatie vindt u ook op https://support.google.com/ads/answer/2662922.

6. Social media plug-ins

Wegens de gegevensbescherming integreren wij geen social media plug-ins rechtstreeks op onze website. Wanneer u onze website opvraagt, worden derhalve geen gegevens doorgestuurd naar sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, XING of Google+. Profiling door derden is dus uitgesloten.

U hebt wel de mogelijkheid om bepaalde pagina’s met een klik op Facebook, Twitter, XING of Google+ knoppen te delen en bij de opvraging van de bijdragen ziet u bovendien reeds hoe vaak die in het verleden werden gedeeld. Wij gebruiken daarvoor de zog. Shariff-oplossing, die door c’t Magazin werd ontwikkeld als alternatief voor de klassieke sociale media plug-ins, in overeenstemming met de gegevensbescherming.

Wat schuilt daarachter? De Shariff-oplossing zorgt ervoor dat in een eerste fase alle gegevens en functies die vereist zijn voor de weergave van Facebook, Twitter, XING of Google+ knoppen, worden ter beschikking gesteld door onze server. Pas wanneer u beslist om een bijdrage via de overeenkomstige knop te delen en die aan te klikken, worden er gegevens doorgegeven aan de beheerder van de desbetreffende sociale media-dienst.

7. Toelichtingen van de veiligheidsmaatregelen

Gegevensveiligheid

Om uw gegevens zo uitvoerig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegangen, treffen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij maken op onze pagina’s gebruik van een versleutelingsprocedé. Uw gegevens worden door uw computer naar onze server en omgekeerd doorgestuurd via het internet door middel van een TLS-versleuteling. U kunt dit zien aan het gesloten sleutelsymbool in de statusbalk van uw browser, die begint met https://.

8. Rechten van de gebruiker

Uw rechten als gebruiker

Bij verwerking van uw persoonsgegevens verleent AVG u als websitegebruiker bepaalde rechten:

1. Informatierecht (art. 15 AVG):

U hebt het recht om een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; is dat het geval, dan hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de informatie die in detail wordt uiteengezet in art. 15 AVG.

2. Recht op correctie en verwijdering (art. 16 en 17 AVG):

U hebt het recht om onmiddellijk de correctie van verkeerde persoonsgegevens over u en desg. de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

U hebt bovendien het recht om te vragen dat persoonsgegevens over u onmiddellijk worden verwijderd, voor zover een van de redenen die in art. 17 AVG in detail worden uiteengezet, van toepassing is, bijv. wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen, wanneer een van de in art. 18 AVG vermelde voorwaarden van toepassing is, bijv. als u verzet hebt aangetekend tegen de verwerking voor de duur van een eventuele controle.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG):

In bepaalde gevallen, die in detail worden uiteengezet in art. 20 AVG, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, resp. om de overdracht van deze gegevens aan een derde te vragen.

5. Recht op verzet (art. 21 AVG):

Worden gegevens op grond van art. 6 lid 1 S. 1 lit. f verzameld (gegevensverwerking om rechtmatige belangen te vrijwaren), dan hebt u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking. Wij verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

6. Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie

U hebt volgens art. 77 AVG het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, indruisen tegen de gerechtelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming. Het recht om klacht neer te leggen kan in het bijzonder bij een toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermeende inbreuk worden geldend gemaakt.

9. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking voor inlichtingen of voorstellen in verband met gegevensbescherming:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de
Telefoon: +49 421 69 66 32 0

10. Verdere inhoud van de privacyverklaring

10.1. Kansspel

Gegevens die u vermeldt in het kader van een kansspel, gebruiken wij uitsluitend om de winnaars te bepalen en om contact met hen op te nemen (art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG). De winnaars worden schriftelijk verwittigd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden. Wij verwijderen deze gegevens onmiddellijk na afloop van de prijsuitreiking of als u verzet aantekent tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, stuur dan een e-mail naar info@darboven.com.

10.2. Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een webformulier. Voor het gebruik van ons contactformulier en voor de controle en beantwoording van uw vraag hebben wij uw naam, het onderwerp, uw mailadres, uw telefoonnummer en een korte beschrijving van uw vraag nodig. Andere gegevens mag u meedelen, maar dat is niet verplicht. Deze gegevens worden alleen binnen onze ondernemingsgroep verwerkt, en slechts zolang als nodig is voor de afwikkeling en voor zover de verwerking niet onderworpen is aan wettelijke of technische bewaarplichten.

Wij gebruiken de dienst reCaptcha van Google om vast te stellen of bepaalde gegevens in ons contactformulier zijn ingevoerd door een mens of een computer. Google controleert aan de hand van de volgende gegevens of u een mens of een computer bent: IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de webpagina die u bij ons bezoekt en waarop de Captcha is geïntegreerd, de datum en de duur van het bezoek, de herkenningsgegevens van het gebruikte type van browser- en besturingssysteem, de Google-account wanneer u bij Google bent ingelogd, muisbewegingen op de reCaptcha-vakken en ook opdrachten waarbij u afbeeldingen moet identificeren. Rechtsgrond voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter f) Algemene Verordening Gegevensverwerking, want deze verwerking stoelt op ons rechtmatig belang om de veiligheid van onze website en server te garanderen.

Met de verzending van dit mailformulier verklaart u zich ermee akkoord dat de door u vermelde gegevens elektronisch worden geregistreerd, opgeslagen en alleen worden verwerkt voor de controle en beantwoording van uw verzoek binnen de ondernemingsgroep. Rechtsgrond van de verwerking is art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw vraag. Uw toestemming kan op elk ogenblik worden herroepen, bijv. via e-mail aan info@darboven.com.

10.3. Online solliciteren

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de geldende rechterlijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming op grond van § 26 BDSG-nieuw (Duitse privacywet). Wij verwerken de gegevens die u ons hebt gegeven in het kader van uw sollicitatie online, uitsluitend voor de selectie van sollicitanten. De gegevens worden voor geen andere doeleinden verwerkt.

U bepaalt zelf de omvang van de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie online wilt meedelen aan ons. Sollicitaties online worden elektronisch doorgestuurd naar onze personeelsdienst en daar zo snel mogelijk verwerkt. De overdracht gebeurt versleuteld. Normaal worden sollicitaties doorgestuurd naar het hoofd van de bevoegde afdeling in ons bedrijf. Verder worden uw gegevens niet doorgegeven. Uw gegevens worden in ons bedrijf vertrouwelijk behandeld. Indien uw sollicitatie geen succes heeft, worden uw documenten na 6 maanden verwijderd.

Indien wij uw sollicitatie ook in aanmerking mogen nemen voor andere of toekomstige vacatures, dan verzoeken wij om dit aan te duiden op uw sollicitatie. Wij verwerken uw gegevens dan op grond van art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG.

10.4. Facebook bedrijfspagina

Wij beheren verschillende Facebook-pagina’s op grond van art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG. Wij verzamelen, bewaren of verwerken op geen enkel ogenblik persoonsgegevens van onze gebruikers op deze site. Verder worden geen andere gegevensverwerkingen door ons uitgevoerd of geïnitieerd. De gegevens die u invoert op onze Facebook-pagina, zoals bijvoorbeeld commentaren, video’s of foto’s, worden door ons op geen enkel ogenblik voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt.

Facebook maakt gebruik van zogenaamde webtrackingmethoden op deze pagina. Gelieve u ervan bewust te zijn: Het kan niet worden uitgesloten dat Facebook uw profielgegevens gebruikt om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te analyseren. Wij hebben geen enkele invloed op de verwerking van uw gegevens door Facebook.